Městská knihovna Karla Hampla v Týnci nad Labem - www.tknihovnatynecnadlabem.webk.cz
Naposledy aktualizováno: 09.04.2019 10:48:26

 

 

Městská knihovna Karla Hampla Týnec nad Labem- historie


 

Městská knihovna Karla Hampla byla zřízena v roce 1915 ředitelem Pernerovy továrny ing. Františkem Hamplem. Pojmenována byla po předčasně zemřelém synovi manželů Hamplových Karlovi.Ti ji věnovali na počátku 1.439 svazků knih,ing.František Hampl dále 10.000 korun a jeho žena 5.000 korun.Ve své závěti ing.F.Hampl na knihovnu ještě pamatoval odkazem 6.000 korun.Zakladatel předal knihovnu městu s výhradou,že sám bude zasedat trvale v knihovním výboru a bude jmenovat jednoho člena výboru. Když v roce 1919 byl vydán zákon o zřízení veřejných knihoven obci,předal ji městu beze všech výhrad osobních.Tímto okamžikem se stala knihovnou obecní.František Hampl se dál staral darováním knih a časopisů o rozšíření knihovny a v závěti pamatoval na knihovnu obnosem 6000 Kč. Zemřel 15.11.1938.Prvním knihovníkem byl učitel František Flos. Hned po něm byl Václav Kukla. Od té doby až do roku 1943 byl Antonín Šebelka, dalším  knihovníkem Ferdinand Svoboda, Jaroslav Kadečka učitel. Po něm Antonín Šebelka ml., který vedl knihovnu až do odchodu do důchodu. Po studium na knihovnické škole  nastoupila do knihovny Ludmila Vávrová,která vedla knihovnu do 31.7.2011.Od 1.7.2011 do knihovny nastoupila nová knihovnice a to Lucie Flachbartová.

 


 

 

OBRÁZEK : knihovna.jpg

 
Proces zabral 0.0075 sekund času a 0.69MB paměti.