Městská knihovna Karla Hampla v Týnci nad Labem - www.tknihovnatynecnadlabem.webk.cz
Naposledy aktualizováno: 09.04.2019 10:48:26

Městská knihovna Karla Hampla je zapojena do projektu Veřejný internet. Tento projekt je společným projektem Ministerstva informatiky ČR,Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR a sdružení BMI. Jeho cílem je soustřeďovat informace o místech veřejného přístupu k internetu a poskytovat je veřejnosti. Více informací včetně databáze míst s veřejným přístupem k internetu naleznete na stránkách projektu Veřejný internet. Internet pro veřejnost nabízí díky státní dotaci přístup zdarma.

Uživatelé mají k dispozici počítač ,služba je bezplatná, prohlížení webových stránek.

Zásady pro práci s Internetem

1. Služby internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem Městské knihovny Karla Hampla.    Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.   Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém místě.

2.Služba je k dispozici v půjčovních hodinách.

3.Připojení k síti Internet provádí výhradně pracovnice knihovny,uživatelé musí dbát všech  dalších pokyů knihovnice. Používat v knihovně pouze programové vybavení,které je mu v nabídce poskytnuto.Uživateli je zakázáno kopírovat a disribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4.Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný sofware,není dovoleno instalovat soubory nebo aplikace,je zakázáno jakkoli měnit vzhled obrazovky,přenastavovat  stránku, odhlašovat a restartovat počítač.Žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav,který mu nepřísluší,vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku,ani používat síť k přístupům do jiných sítí k šíření počítačových virů.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat /viz zákon č.121/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

5.U jedné stanice může pracovat pouze jeden uživatel.

6.Uživatel pracuje samostatně,mohou však požádat pracovníka knihovny o základní uživatelské informace.

7.Základní doba uživání je 30 minut,není-li další zájemce,je možné ji prodloužit. Prřístup na internet si může uživatel rezervovat.

8. Stahování souborů je možné pouze na diskety zakoupené v knihovně.Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel vytisknout na tiskárně nebo odnést na disketě.

9.V případě porušení těchto pravidel může být uživateli zakázáno další využívání této služby.

 

OBRÁZEK : mapa_tynce.png

 
Proces zabral 0.1568 sekund času a 0.7MB paměti.